Hjorteforing

Seinvinteren har vore seig og streng. Bekkar og oppkomer har frose til, samstundes som mat og ly er vanskeleg å finne for dei firbeinte ute i skogen. I slike tider er det spesielt trasig å høyre ramneskrik i liene. Men heldigvis finst det ting ein kan gjere for å mildne forholda til hjorten.

På tunet hjå opphavet står det til dømes ein gamal alm som høver ypparleg som fôr til drøvtyggarane som ruslar rundt tunet. Det tok ikkje lang tid for far min og motorsaga å kappe av ei solid ladning greiner. Mor mi og eg drog dei ut på bøen, der det allereie låg ein alm som opphavet hadde saga ned tidlegare i veka.

IMG_1515IMG_1513

Dei epla mor mi plukka frå hagen i haust, men ikkje fekk nytta, vart dessutan nokre ekstra gode munnfullar.

IMG_1514 (2)

Og hjorten takka for maten.

IMG_1506 (2)

Advertisements

Lappeteppet

Lappeteppet (4)Hausten 2016 kom tanken om eit lappeteppe dalande ned i hovudet mitt, og eg laga mi fyrste skikkelege lappeteknikkskisse (dei blokkene eg sydde for fleire år sida var alltid spontane og vart aldri noko meir enn einslege einingar). I tida som er gått sidan då, har eg no og då putla med å skjere og sy saman stoffbitar til stadig større lappar og blokker – og til slutt eit heilt teppe. Etter nesten eit år, vart endeleg mitt fyrste skikkelege lappeteppe ferdig. Og no, fire månadar seinare, har eg fått summa meg til å ta nokre nokre bilete av teppet i det bleike vinterlyset.

Litt av planen med lappeteppet var å få brukt opp noko av dei stoffa eg i løpet av drøye ti år hadde samla opp utan ein tydeleg plan. Ironisk nok måtte eg kjøpe inn fleire nye stoff for å få ting til å gå saman, so no er stofflageret endå større enn før. Men kanskje det ikkje er so gale, sidan lappesyinga gav meirsmak og nye prosjekt allereie er i ferd med å ta form i hovudet, på papiret og under symaskinnåla.

Lappeteppet (10)Lappeteppet (11)Lappeteppet (3)

 

Innefrose

Ein ser det når ein berre kjem nær nok.

Innefrose (2)Innefrose (3)Innefrose (12)Innefrose (9)

Advertisements

Årets sparketur

At isen legg seg på Skilbreivatnet og blir sterk nok til å gå på, skjer so godt som kvart år. Likevel er det ikkje alltid ein får høve til å bruke spark og skeiser. Denne vinteren har det vore skiftande temperatur og ein del nedbør av ulikt slag, noko som har gjort til at isen ikkje har vore særleg eigna til lange utflukter. Men før det ustadige vêret sette inn for nokre veker sidan, vart det ein skikkeleg sparketur på glatt føre.

Innimellom skybankane var himmelen klår og vinterblå, og rundt vatnet kom konturane av tre og hamrar ekstra tydeleg fram.

Skilbreiisen18 (2)Skilbreiisen18 (3)

Hadde vi hatt lastebil, kunne vi fint ha brukt den til å kome oss innove vatnet – men då hadde ikkje opplevinga vore like flott.

Skilbreiisen18 (1)

Vi var langt frå dei einaste som nyttegjorde oss av isen. Både reven og oteren hadde våga seg utpå.

Skilbreiisen18 (5)Skilbreiisen18 (7)

Isen gjev ei ekstra kjensle av fridom, ettersom ein kan rusle stader kor ein om sommaren ikkje kjem til med mindre ein har båt. Som innunder dette berget, til dømes.

Skilbreiisen18 (8)

Isen var ikkje berre under føtene våre. Langs land kunne ein fleire stader sjå store og små istappar og juklar som velta from over bergkantar og steinar.

Skilbreiisen18 (9)Skilbreiisen18 (10)

Og sparkane tok seg veldig godt ut under ein av desse iskledde småhamrane.

Skilbreiisen18 (11)

Advertisements

Bruktfunn frå sør

Allereie den andre veka i 2018 var det klart for årets fyrste reise, då min storebror skulle disputere etter tre års arbeid med doktorgradsavhandlinga si. Då storhendinga var overstått med upåklagelege resultat, vart det høve til å rusle litt i butikkar i Odense før toget, og seinare flyet, skulle føre oss attende til heimlandet.

I ein triveleg liten butikk som opna rett etter at vi var komne til døra, fann eg desse skattane som fekk vere med heim att: Ei handbok om mineral (som faktisk var veldig oversiktleg og lettfatteleg skriven!) og eit serveringsbrett til egg. No må eg berre lære meg å lage fylde egg, so kan eg setje dei på bordet med stil i neste gjestebod.

Danmarksfangst (1)Danmarksfangst (2)Danmarksfangst (3)

Advertisements

Jul i skogen

I romjula fekk nokon ein god idé, og på veslenyårsaftan fekk eg slå følgje med bror min og ein grannje då dei skulle ut i skogen for å tenne bål og lage skikkeleg julesetmning i villmarka.

For å nå fram til den enno uvisse leirstaden, laut vi av stad før mørkret gjorde seg gjeldande. Landskapet var akkurat slik ein ynskjer det skal vere i romjula, med snøtyngde tre og sterk skare under den øvste laget med snø. Og enn so lenge, trur eg bileta skal få tale for seg.

IMG_0136 (2)IMG_0166 (2)IMG_0225IMG_0209IMG_0267IMG_0269IMG_0317IMG_0283IMG_0298

Advertisements

Tre melankolske album til haustmørkret

0004619802-a22ad526-7f9a-4752-8b11-e575279496ea

71na9onhpbl-_sy355_

billie-marten-writing-of-blues-and-yellows-deluxe-2016

 

Advertisements