Finkar på brettet

Denne fugleforingssesongen har bjørkefinkane vore på besøk fleire gonger. Stort sett sit flokken i rognetreet og plukkar det som er att av bæra, men ein og annan kjem bort på fuglebrettet der meisene stort sett held seg.

Bjørkefinkane ser ut til å vere litt meir skeptiske enn kjøtmeisa og blåmeisa, men dei vågar seg etter kvar nært nok til å få seg nokre godbitar.Fuglebrettet (89)

Eit bjørkefinkpar vart dessutan særs komfortable ved minatyrstabburet. Faktisk likte dei seg so godt at eg trur meisene vart litt forarga på at dei ikkje kunne flytte seg og sleppe dei andre til. Fuglebrettet (109)

Og som om ikkje dét var nok, so kom sanneleg bjørkefinken sin næraste slektning her til lands, bokfinken, og skulle forsyne seg òg.Fuglebrettet (94)

Fru Bjørkefink og herr Bokfink fann tonen og hadde ei riktig fin stund saman før dei for kvar til sitt.Fuglebrettet (97)

Eg trur bjørkefinken må vere ein av mine nye favorittfuglar.

Leikande novemberlys

Lyset i november som leikar på kornete isflater og skin gjennom fastfrosne vassdropar. Gylne solstrålar som gjev daudt lauv og kalde barnåler ein indre glød. Ein himmel som lar seg sløre til av skyer og ein falmande dag. Stivna vatn som dannar bruer og brønnar ein ikkje bør lite på, medan isroser spring frå frosne knoppar.

IMG_2877IMG_2892IMG_2919IMG_2905 (3)IMG_2931IMG_2979

Førførjulstid

Adventsstjerne, lysgirlanderar, julekaker og -songar lyt framleis vente ein liten månad. Men der er visse ting ein kan gjere allereie no, for å smått og forsiktig førebu seg til den temmeleg trivelege og travle tida som er desember. 

I november kan ein til dømes…

  • strikke og sy og måle og spikke og forme slikt som skal bli til julegåver (eg rekk i alle fall aldri å gjere alt i desember!).
  • vere på utkikk etter eit høveleg juletre i skogen (sin eigen eller etter avtale i andre sin!), og kanskje knyte på ei lita sløyfe slik at ein finn det att sjølv om det skulle kome snø før du har fått henta det.
  • stappe og røykje julepølser.
  • tenkje ut kva for nokre julekaker du skal bake i år og finne fram oppskriftene (men ikkje falle for freistinga og byrje bakinga!).
  • drikke den teen som heiter verken «julete» eller «adventste», men som likevel smakar litt jul fordi den har både nellik, kanel og vanilje.
  • lytte til songen «The Ragpicker’s Dream» av Mark Knopfler, frå albumet med same namn.
  • sjekke at julekjolen/-ane heng der du trur han heng, og at den/dei ikkje har flekkar og støv frå fjoråret.
  • tenkje ut om du skal lage eller tinge adentskalendar til deg sjølv eller nokon andre.
  • pakke inn dei julegåvene som allereie er klare, slik at dei er klare til å sendast eller overleverast når høvet byr seg.