Grøne menn i St. Petersburg

Det er eit stykke frå Birkelandshuset til St. Petersburg, men etter ei reise i haust har små brotstykke frå den russiske storbyen fått ein heim i huset på Vestlandet. Ferdaminne i form av billettar, bilete og nips finst no rundt om i ulike rom. Alt har ikkje heilt funne sin endelege plass, so enn so lenge rettar eg ikkje særleg fokus mot dei.

Men likevel er det nokre få bilete eg vil leggje ut. Medan reisefølgjer mitt og eg vandra himmelfalne gjennom Eremitasjen sine overdådig utsmykka rom, fann eg nemleg ein grøn mann. Og når ein fyrst har sett éin, blir ein brått var endå fleire andlet som har lauv strøymande ut av munnen og kring hovudet. Det heile utvikla seg til ei aldri so lita jakt etter det fascinerande motivet, og det vart ein temmeleg fin fangst.

img_7060img_7081img_7082img_7087img_7102Kanskje eitt eller fleire av desse andleta kunne teke seg fint ut på eit skrin eller på ein stolrygg? Dei er i alle fall lagra i katalogen over grøne menn eg har støtt på.

Treskjeringsinspirasjon

Treskjering er ei riktig so spennande handverksform. Enkelt trevirke kan få dei mest intrikate former dersom jarna er gode og treskjeraren maktar å bruke dei. Då eg so smått har teke til å prøve meg på treskjering, er det ekstra interessant å studere. Gamle stavkyrkjer er verkeleg for skattekister å rekne når ein er på leit etter inspirasjon, og i løpet av sommaren fekk eg vitja og samla motiv frå to kyrkjer.

Den fyrste stavkyrkja eg vitja var på Maihaugen på Lillehammer. Grøne menn, på engelsk kalla green men eller woodwose, er desidert mitt favorittmotiv, og på to av søylene mellom kyrkjeskipet og koret var dekorerte med to store andlet omkransa av lauv.

Treskjeringsinspirasjon (1)

På altertavla var det flust av bordar og kransar og lauv, so ein kunne bli reint svimle av alle dei ulike formene.

Treskjeringsinspirasjon (2)

Den andre stavkyrkja eg var innom, var den i Vågå. Og der var det verkeleg mykje å rette merksemda mot! Ved inngangspartiet vart ein møtte av desse drakane som snodde seg rundt kvarandre.

Treskjeringsinspirasjon (3)

Inne i skipet var dei fleste benkane pryda med ein fargesprakande fugl inn mot midtgangen. Ved fyrste augekast var dei alle like, men når ein såg nærare etter, hadde alle sitt særpreg. Rundt dei var det snirklar og band og andre dekorative element som var med på å gjere kvar og ein av dei unike.

Treskjeringsinspirasjon (4)

I Vågå kyrkje var det òg ulike typar lauv og intrikate mønster som kunne få ein til å måpe litt.

Treskjeringsinspirasjon (6)Treskjeringsinspirasjon (5)

Som ein bonus var fleire av gravstøttene på gravplassen hogne til med vakre akantus-blad, som sikkert hadde gjort seg fint i trevirke òg.